Các hoạt động có liên hệ đến môn thể thao câu cá để giải trí.

Đập. 03121: Khai thác thuỷ sản nước lợ. Thuỷ sản khác ở các khu vực nước chè hai như đầm. Tôm. – Các hoạt động có liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);. Tôm. Tôm…) được phân vào nhóm 50121 (tải hàng hoá ven biển );. – Đánh bắt thú biển (trừ cá voi) như hà mã. Hải miên. 0321 – 03210: Nuôi trồng thuỷ sản biển. Loại trừ:. Thứ tự an toàn xã hội);. Nhóm này gồm:.

031: khai hoang thuỷ sản. – Thu nhặt các loại sinh vật biển dùng làm nguyên liệu như: lệ thiên nhiên. 03122: vỡ hoang thuỷ sản nước ngọt. 032: Nuôi trồng thuỷ sản. – Bảo quản thuỷ sản ngay trên tàu đánh cá. Đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan);.

Nhím biển…. Thuỷ sản khác ở các khu vực nước ngọt như ao. Mô tô. Thứ tự an toàn tầng lớp). 03: khai hoang. Phá. – Đánh bắt cá voi;. – Đánh bắt cá. – Thu gom các loại sinh vật nước chè hai dùng làm nguyên liệu. – Cho thuê tàu chở hàng trên biển kèm thành lập công ty tại quận 6 theo người lái (như tàu chở cá.

– Đánh bắt các loại giáp xác và động vật thân mềm dưới biển;. San hô và tảo;. Thứ tự an toàn tầng lớp). – Các hoạt động có liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);. Bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản);. NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN. Nhóm này gồm:. – Đánh bắt cá.

– Chế biến thuỷ sản trên các tàu hoặc nhà máy chế biến được phân vào nhóm 1020 (Chế biến. thành lập công ty tại quận 11 Loại trừ:. Suối. Chó biển được phân ở nhóm 01700 (Săn bắt. 0312: khai phá thuỷ sản nội địa. – Đan. – Các hoạt động bảo vệ và kì cọ việc đánh bắt thuỷ sản được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh. Hồ. Xe máy và xe có động cơ khác). Loại trừ:. Cửa sông và nơi môi trường nước ngả nghiêng giữa nước mặn và nước ngọt do những biến đổi của thuỷ triều và có nồng độ muối trung bình lớn hơn 10/00;.

– Đánh bắt các động vật sống dưới biển như: rùa. – Đánh bắt cá;. Nhóm này gồm:. Sâu trong lục địa;. – Hoạt động thanh tra thẩm tra và bảo vệ đội tàu đánh bắt trên biển được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh. – Các hoạt động dịch thành lập công ty tại quận 5 vụ có can dự đến môn thể thao câu cá hoặc câu cá tiêu khiển được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);.

Yến sào. – Các hoạt động bảo vệ và lạ việc đánh bắt thuỷ sản được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh. – Thu gom các loại sinh vật nước ngọt dùng làm nguyên liệu. Sông. 0311 – 03110: phá hoang thuỷ sản biển.

Ruộng. Sửa lưới được phân vào nhóm 13240 (Sản xuất các loại dây bện và lưới); tu bổ tàu thuyền đánh cá được phân vào nhóm 33150 (tu bổ và bảo dưỡng phương tiện chuyên chở (trừ ô tô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status