Hình thức tăng. giảm vốn.

VỐN ĐIỀU LỆ. TỶ LỆ VỐN ĐẠI DIỆN. ĐĂNG KÝ thay đổi NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH/ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN. Công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ thành lập công ty tại quận 4 lục 1-6 hoặc Phụ lục 1-8 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi.

Trong danh sách thành viên không bức phải có chữ ký của thành viên đó). Trường hợp đổi thay người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục 1-9.

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký:. TỶ LỆ VỐN GÓP. Trong danh sách cổ đông sáng lập không thắt phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

Vốn thành lập công ty tại quận 12 đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi:. I-8. Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu bổn phận trước pháp luật về tính hợp pháp.

Giảm vốn:. 2. Thời khắc đổi thay vốn:. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:.

3. Trường hợp đổi thay cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục 1-7 (Đối với cổ thành lập công ty tại quận 10 đông sáng lập có giá trị vốn góp không đổi thay.

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. 2. 1. 1. Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự định thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9.

Hình thức tăng. 3. Đăng ký đổi thay tỷ lệ vốn đại diện. Đăng ký đổi thay tỷ lệ vốn góp. Chuẩn xác và chân thực của nội dung Thông báo này. ĐĂNG KÝ thay đổi VỐN ĐẦU TƯ.

Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến đổi thay của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6.

I-7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status