KHAI THÁC QUẶNG KIM LOẠI

07: KHAI THÁC QUẶNG KIM LOẠI
Ngành này gồm: Hoạt động khai thác khoáng kim loại (như quặng sắt), được thực hiện dưới hầm lò, lộ thiên hay dưới đáy biển…các hoạt động làm giàu và tán nhỏ quặng như: việc nghiền, đập, rửa, sàng lọc, tách quặng bằng từ trường hoặc bằng phương pháp ly tâm. dịch vụ thành lập công ty tại quận 12
Loại trừ:
– Hoạt động nung pyrit sắt được phân vào nhóm 20110 (Sản xuất hoá chất cơ bản);
– Sản xuất ô xít aluni được phân vào nhóm 24200 (Sản xuất kim loại màu và kim loại quý);
– Luyện kim loại màu được phân vào nhóm 24100 (Sản xuất sắt, thép, gang), 24200 (Sản xuất kim loại màu và kim loại quý).
071 – 0710 – 07100: Khai thác quặng sắt
Nhóm này gồm:
– Các hoạt động khai thác mỏ quặng chiếm giá trị lớn về hàm lượng sắt.
– Các hoạt động làm giàu và thu gom quặng có chứa sắt.
Loại trừ: Khai thác mỏ và chế pyrit và pyrrhotite (trừ nung) được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón).
072: Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác các quặng kim loại màu. dịch vụ thành lập công ty tại gò vấp
0721 – 07210: Khai thác quặng uranium và thorium
Nhóm này gồm:
– Khai thác quặng có giá trị lớn hàm lượng uranium và thorium: khoáng chất uranit;
– Cô các loại quặng loại đó. dịch vụ thành lập công ty tại quận 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status