Khai thác thuỷ sản nội địa

0312: Khai thác thuỷ sản nội địa
03121: Khai thác thuỷ sản nước lợ
Nhóm này gồm:
– Đánh bắt cá, tôm, thuỷ sản khác ở các khu vực nước lợ như đầm, phá, cửa sông và nơi môi trường nước dao động giữa nước mặn và nước ngọt do những biến đổi của thuỷ triều và có nồng độ muối trung bình lớn hơn 10/00; dịch vụ thành lập công ty giá rẻ
– Thu nhặt các loại sinh vật nước lợ dùng làm nguyên liệu.
Loại trừ:
– Các hoạt động có liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);
– Các hoạt động bảo vệ và tuần tra việc đánh bắt thuỷ sản được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).
03122: Khai thác thuỷ sản nước ngọt
Nhóm này gồm:
– Đánh bắt cá, tôm, thuỷ sản khác ở các khu vực nước ngọt như ao, hồ, đập, sông, suối, ruộng….sâu trong đất liền; dịch vụ thành lập công ty cổ phần
– Thu nhặt các loại sinh vật nước ngọt dùng làm nguyên liệu. dịch vụ thành lập công ty tnhh mtv
Loại trừ:
– Các hoạt động có liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);
– Các hoạt động bảo vệ và tuần tra việc đánh bắt thuỷ sản được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).
032: Nuôi trồng thuỷ sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status