Khai thác và thu gom than cứng

051 – 0510 – 50100: Khai thác và thu gom than cứng
Nhóm này gồm:
– Khai thác than cứng: Các hoạt động khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác bằng phương pháp hoá lỏng; dịch vụ thành lập công ty tại quận 11
– Các hoạt động làm sạch, sắp xếp, tuyển chọn, phân loại, nghiền, sàng …và các hoạt động khác làm tăng thêm phẩm chất của than non và cải tiến chất lượng hoặc thiết bị vận tải than;
– Khôi phục than đá từ bãi ngầm. dịch vụ thành lập công ty tại long an
Loại trừ:
– Khai thác than non được phân vào nhóm 05200 (Khai thác và thu gom than non);
– Khai thác than bùn và thu gom than bùn được phân vào nhóm 08920 (Khai thác và thu gom than bùn)
– Khoan thử thăm dò phục vụ khai thác than đá được phân vào nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác);
– Hoạt động dịch vụ phụ phục vụ khai thác than đá được phân vào nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác);
– Sản xuất than bánh hoặc nhiên liệu rắn có chứa than cứng được phân vào nhóm 19100 (Sản xuất than cốc); dịch vụ thành lập công ty tại quận 12
– Sản xuất than bánh hoặc nhiên liệu rắn có chứa than non, than bùn được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);
– Các hoạt động tiến hành xây dựng hoặc chuẩn bị cơ sở vận chất cho việc khai thác than đá được phân vào nhóm 43120 (Chuẩn bị mặt bằng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status