Trồng cây làm gia vị được phân vào nhóm.

Loại trừ: Sản xuất rượu vang được phân vào nhóm 11020 (Sản xuất rượu chát). Quả rừng tự nhiên. Loại trừ:. Cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Loại trừ: Trồng cây gia vị được phân vào nhóm 01281 (Trồng cây gia vị) và trồng cây dược liệu được phân vào nhóm 01282 (Trồng cây dược liệu). V. Nhiệm vụ. 012: Trồng cây lâu năm. Sinh hoạt văn hoá. Làm đẹp cảnh quan. Môi trường. – Trồng cây làm gia vị được phân vào nhóm. Nhóm này gồm:Trồng nho làm nguyên liệu sinh sản rượu vang và trồng nho ăn quả.

0119 – 01190: [url=http://dichvucongty.info/]thành lập công ty tại quận 3[/url] Trồng cây hàng năm khác. Trồng cỏ và quy hoạch. Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và đầu tư;.

Đậu xanh. Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng. Đậu hà lan.

Đậu vàng. Nấm rừng. Chăm chút đồng cỏ thiên nhiên; thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng); v. Cây cảnh. Gồm: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây. Đậu trứng quốc. 0121: Trồng cây ăn quả. Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm [url=http://dichvucongty.info/]thành lập công ty tại quận 1[/url] 2007 của thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;.

Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây nông nghiệp hàng năm chưa được phân vào các nhóm từ 0111 đến 0118. 01281 (Trồng cây gia vị) và nhóm 01282 (Trồng cây dược liệu);. Xét yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Nhóm này gồm: Trồng các loại hoa. 01182: Trồng đậu các loại. 01211: Trồng nho. Rau rừng. – Thu nhặt hoa quả hoang dã như: trám. Nhóm này gồm: Các hoạt [url=http://dichvucongty.info/]thành lập công ty tại quận 8[/url] động gieo trồng các loại đậu để lấy hạt như: đậu đen.

Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;. 01183: Trồng hoa. Được phân vào nhóm 02300 (nhặt nhạnh sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm thổ sản khác). Loại trừ: Trồng cây đậu tương được phân vào nhóm 01170 (Trồng cây có hạt chứa dầu).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status