Báo cáo hàng năm cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Quạt công nghiệp Việt Thống thu thập các nguồn thông tin từ nước ngoài, các tạp chí uy tín phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, giúp các đọc giả có cái nhìn rộng hơn về nền kinh tế Việt Nam qua con mắt của các chuyên gia nước ngoài.

Thông  tin quạt công nghiệp Việt Thống thu thập được như sau:

Một trong những cách đơn giản và phổ biến nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài để phát triển một sự hiện diện trong một thị trường tiềm năng để mở văn phòng đại diện (VPĐD).

Như các ngành, nghề kinh doanh hợp pháp cho phép VPĐD khác nhau từ các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài (kẻ thù), cụ thể là VPĐD không được phép trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận, các yêu cầu báo cáo hàng năm là khác nhau cho VPĐD là tốt. Trước khi đến ngày làm việc cuối cùng của tháng Giêng năm sau, VPĐD phải gửi một báo cáo về hoạt động của mình trong năm trước đó cho Sở Công nghiệp và Thương mại trên địa bàn tỉnh, trong đó RO dựa.

bao cao kinh te hang nam

Báo cáo này, mà phải tuân theo mẫu do Bộ Công nghiệp và Thương mại, thường bao gồm các thông tin mô tả ở đây, cụ thể là:

Thông tin cơ bản;
Nguồn nhân lực tình huống;
Hoạt động hàng năm.
Ngoài ra, VPĐD nên xử lý quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nghĩa vụ bảo hiểm xã hội hàng năm.

Thông tin cơ bản
Thông tin cơ bản về RO được nêu trong báo cáo bao gồm:

Họ và tên: Trong trường hợp mà các doanh nghiệp nước ngoài chỉ có một RO tại Việt Nam, tên của RO có thể bao gồm các từ: “… tại Việt Nam”. Trong trường hợp mà các doanh nghiệp nước ngoài có nhiều hơn một RO tại Việt Nam, tên của mỗi RO cũng phải bao gồm tên của các tỉnh, thành phố nơi VPĐD được đặt. Ví dụ, tên của một RO tại Hà Nội bao gồm: “… tại Hà Nội, Việt Nam”.
Địa chỉ: Đây phải là địa chỉ ghi trên giấy phép của RO. Trong trường hợp RO thay đổi địa chỉ, chính quyền có thể vượt qua mà không cần thông báo trước để kiểm tra hay không RO thực sự hoạt động tại địa chỉ đó.
Điện thoại và số fax
Email (nếu có)
Tài khoản ngân hàng của một ngân hàng đăng ký và hoạt động tại Việt Nam.
Nhân sự Tình hình
Báo cáo RO hàng năm cần nêu rõ các chính sách mà RO được áp dụng cho người lao động như tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng và các hoạt động khác.

Trong quá trình hoạt động, tình hình nguồn nhân lực của RO có thể thay đổi cho các lý do khác nhau, chẳng hạn như là Trưởng đại diện của RO trở về đất nước của họ, từ chức của nhân viên, hoặc tuyển dụng nhân viên mới. Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến số lượng nhân viên trong RO, RO phải báo cáo những thay đổi này cho các cơ quan có thẩm quyền cho cập nhật của họ trong vòng 10 ngày làm việc. Báo cáo phải khai báo số lượng nhân viên Việt Nam và số lượng nhân viên nước ngoài với các thông tin về giới tính đầy đủ tên, quốc tịch của họ, số chứng minh / hộ chiếu, ngày và địa điểm của vị trí, phát hành, vv

Hoạt động hàng năm
RO An có báo cáo tình trạng hoạt động của năm trước như áp dụng trong bảng kèm theo. Các hoạt động khác như quảng cáo, hội chợ, triển lãm, trưng bày hoặc các hoạt động xã hội khác (nếu có) cũng cần phải được nêu trong báo cáo.

Ở dưới cùng của báo cáo, RO nên cung cấp một đánh giá về các hoạt động hoạt động trong năm, cũng như các khuyến nghị cho năm tiếp theo. Báo cáo này đã được thực hiện sau đây Mẫu BC – 1 thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28 Tháng Chín năm 2006.

Quyết toán thuế TNCN
RO là một trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay mặt cho các nhân viên của mình trong suốt cả năm, và tiến hành các thủ tục quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân đại diện cho họ vào cuối năm nay.

Thủ tục quyết toán thuế TNCN cho VPĐD là tương tự như đến thủ tục FOE một, với hai sự khác biệt lớn. Đầu tiên là VPĐD phải nộp tài liệu này trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, trong khi WFOEs phải làm như vậy trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (có thể khác với năm dương lịch).

Hơn nữa, VPĐD phải nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan cấp phép, tức là Sở Thương mại và Công nghiệp của tỉnh, trong đó RO được dựa, chứ không phải là các Cục thuế cho tỉnh đó.

Bảo hiểm xã hội
Như với WFOEs, chỉ liên quan đến hoạt động VPĐD phải tiến hành vào cuối năm nay là việc phân phối các thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Phần của bài viết này được lấy từ các vấn đề 2012 tháng mười hai của tạp chí Briefing Việt Nam có tiêu đề Trong vấn đề này “Annual tuân thủ và kiểm toán.”, Chúng tôi giải quyết một số các chủ đề tuân thủ liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hàng năm. Cụ thể, báo cáo hàng năm cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện, cũng như quyết toán thuế hàng năm (thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân), và các báo cáo tài chính hàng năm (cấu trúc, phương pháp điều trị kế toán tổng hợp, chi phí được khấu trừ, trình).

Dezan Shira & Associates là một chuyên gia nước ngoài thực hành đầu tư trực tiếp, cung cấp thành lập doanh nghiệp, tư vấn kinh doanh, tư vấn thuế và tuân thủ, kế toán, biên chế, do siêng năng và dịch vụ đánh giá tài chính cho các công ty đa quốc gia đầu tư vào châu Á mới nổi. Kể từ khi thành lập vào năm 1992, công ty đã phát triển thành một trong những linh hoạt nhất châu Á đầy đủ dịch vụ tư vấn với các văn phòng hoạt động trên khắp Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Singapore và Việt Nam cũng như các văn phòng liên lạc tại Ý và Hoa Kỳ.

Để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với công ty, xin vui lòng vietnam@dezshira.com email, hãy truy cập www.dezshira.com, hoặc tải về tập tài liệu của công ty.

Bạn có thể ở lại đến ngày với xu hướng kinh doanh và đầu tư trên khắp Việt Nam bằng cách đăng ký dịch vụ cập nhật miễn phí của châu Á Tóm lược tin tức, bình luận, hướng dẫn, và các nguồn tài nguyên đa phương tiện.

Chia sẽ lên:
error

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CÔNG TY BĂNG TẢI VIỆT THỐNG

Back to top
DMCA.com Protection Status