Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

45 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động
46 Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
47 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp . tư vấn thành lập công ty
48 Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
49 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
50 Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp (xin ý kiến cơ quan công an và cơ quan thuế)
51 Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp
52 Thông báo về việc xóa tên doanh nghiệp do bị chia/bị hợp nhất/bị sáp nhập
53 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
54 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
55 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện
VI Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện . tư vấn thành lập doanh nghiệp
56 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
57 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
58 Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
59 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
60 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh . đăng ký giấy phép kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status