Hệ thống thanh toán của Việt Nam và Dự án Hiện đại hóa Ngân hàng

Quạt công nghiệp Việt Thống thu thập các nguồn thông tin từ nước ngoài, các tạp chí uy tín phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, giúp các đọc giả có cái nhìn rộng hơn về nền kinh tế Việt Nam qua con mắt của các chuyên gia nước ngoài.
Thông  tin quạt công nghiệp Việt Thống thu thập được như sau:

Cải cách ngân hàng của Việt Nam, bắt đầu vào cuối những năm 1980, đã cung cấp các kết quả vĩ đại tích cực kể từ năm 2004 đếnlĩnh vực ngân hàng hiện nay tương tự như của các nền kinh tế mới công nghiệp hóa.

Hệ thống cũ, với những lỗi lầm chính của nó như không hiệu quả để giải quyết một giao dịch và thông tin lỗi thời cho quản lý rủi ro, đãđược thay thế và hôm nay Ngân hàng Nhà nước (ngân hàng trung ương) và nhiều người khác đã áp dụng một hệ thống thanh toánliên ngân hàng hiện đại, giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Hệ thống thanh toán thứ hai và Dự án Hiện đại hoá Ngân hàng(PSBM2) đã cải thiện đáng kể tốc độ và độ tin cậy của các khoản thanh toán liên ngân hàng tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc trong các giao dịch tài chính trên toàn quốc. Các ngân hàng tham gia giải quyết chuyển tiền của khách hàng trong vòng vài phút và các quỹ hơn nữa tập trung và quản lý khách hàng tăngcường khả năng quản lý rủi ro của các tổ chức dự án. Một số ngân hàng cũng có thể cung cấp dịch vụ eBanking cho khách hàng.

Các PSBM2 đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế trong phát triển cơ sở hạ tầng khu vực tài chính hiện đại, truy cập đến tài chính và hoạt động ngân hàng được cải thiện. PSBM2 đã phát triển khả năng dự báo lưu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế và quản lý tài chính của các doanh nhân hoặc hộ gia đình kể từ khi thanh toán được thực hiện trên thời gian thực hoặc trong ngày. Nó cũng đã có thông tin kịp thờicho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để theo dõi thanh khoản thị trường và cung cấp các dịch vụ như eBanking, dịch vụ khách hàngmột cửa, và trung tâm hỗ trợ 24/7 cuộc gọi.

Những lợi ích này đã đạt được nhờ những cải tiến trong kết nối hệ thống thanh toán và hơn 100% mỗi năm tăng trong ngân hàng kếtnối hệ thống hoạt động. Bên cạnh hơn 1,5 lần tốc độ tăng trưởngnăm của các giao dịch được xử lý bởi hệ thống thanh toán và tăng trưởng theo cấp số nhân của khối lượng giao dịch tại các ngân hàng.

Chia sẽ lên:
error

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CÔNG TY BĂNG TẢI VIỆT THỐNG

Back to top
DMCA.com Protection Status