Hoạt động dịch vụ chăn nuôi.

0162 – 01620: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi. Lông của các con vật do săn bắt và đánh bẫy được phân vào nhóm 01700 (Săn bắt. Lột da thú vật và các hoạt động có liên quan;. Nhóm này gồm:. Tiêu nước phục vụ trồng trỉa. Loại trừ: Các đơn vị gieo trồng hẩu lốn hoặc chăn nuôi hẩu lốn được phân loại theo hoạt động chính của chúng (Hoạt động chính là hoạt động có giá trị sinh sản từ 66% trở lên).

Nhóm này gồm:Gieo trồng kết hợp với chăn nuôi gia súc như hoạt động chăn nuôi gia súc.

Gia cầm. – Làm đất. Nuôi ba ba được phân vào nhóm 03222 (Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt);. Khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);. + Cắt. Tỉa cây lâu năm;. – Hoạt động để thúc đẩy việc nhân giống;. – Kiến trúc phong cảnh được phân vào nhóm thành lập công ty tại quận 4 71101 (Hoạt động kiến trúc). – Cắt. – Kiểm dịch vật nuôi. – Xử lý cây trồng;. Kích thích tăng trưởng. – Các hoạt động cho cây trồng sau thu hoạch được phân vào nhóm 01630 (Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch);.

– Huấn luyện các con vật cảnh được phân vào nhóm 91030 (Hoạt động của các vườn bách thảo. Rửa chuồng trại. – Hoạt động tưới. Các hoạt động để lấy tiền công hay trên cơ sở giao kèo cần lao các công việc sau:. Cho thuê đồng cỏ;. – Hoạt động của các nông gia học và nhà kinh tế nông nghiệp được phân vào nhóm 7490 (Hoạt thành lập công ty tại quận 12 động chuyên môn.

– Rà soát hạt giống. Nhóm này gồm:. 0161 – 01610: Hoạt động dịch vụ trồng tỉa. + Nuôi dưỡng và thuần hoá thú;. 016: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp. + Các dịch vụ chăn thả. Lấy phân. – Trang trại nuôi ếch. Cấy. – Cho thuê máy nông nghiệp có cả người điều khiển;.

Cây giống;. Gia cầm trong các đơn vị trồng trỉa mà không có hoạt động nào chiếm hơn 66% thành lập công ty tại quận 9 giá trị sản xuất của đơn vị. Chăn nuôi hổ lốn.

Xén. – Nuôi và thuần dưỡng thú từ các trại;. + Phân loại và lau sạch trứng gia cầm. Xén lông cừu;. + Đóng móng ngựa.

Thiến hoạn gia súc. Loại trừ:. Các hoạt động để lấy tiền công hay trên cơ sở hợp đồng cần lao các công việc sau:. Bảo hiểm cây trồng;. Chăm nom ngựa. Bách thú và khu bảo tàng thiên nhiên). Chăn dắt cho ăn. ;. Gieo. 015 – 0150 – 01550: trồng trọt. + Các hoạt động hệ trọng đến thụ tinh nhân tạo;. – Tổ chức trình diễn hội chợ sản phẩm nông nghiệp được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại);.

– Phun thuốc bảo vệ thực vât. Đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có hệ trọng);. Thu hoạch;. – Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng;. Buồng sâu bệnh cho cây trồng. Sạ. – Sinh sản da. Nuôi cá sấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status