Khai thác thuỷ sản

03: KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
031: Khai thác thuỷ sản
0311 – 03110: Khai thác thuỷ sản biển
Nhóm này gồm:
– Đánh bắt cá; giấy phép kinh doanh
– Đánh bắt các loại giáp xác và động vật thân mềm dưới biển;
– Đánh bắt cá voi;
– Đánh bắt các động vật sống dưới biển như: rùa, nhím biển…
– Thu nhặt các loại sinh vật biển dùng làm nguyên liệu như: ngọc trai tự nhiên, hải miên, yến sào, san hô và tảo;
– Bảo quản thuỷ sản ngay trên tàu đánh cá.
Loại trừ:
– Đánh bắt thú biển (trừ cá voi) như hà mã, hải cẩu được phân ở nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan);
– Chế biến thuỷ sản trên các tàu hoặc nhà máy chế biến được phân vào nhóm 1020 (Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản);
– Cho thuê tàu chở hàng trên biển kèm theo người lái (như tàu chở cá, tôm…) được phân vào nhóm 50121 (Vận tải hàng hoá ven biển ); đăng ký giấy phép kinh doanh
– Hoạt động thanh tra kiểm tra và bảo vệ đội tàu đánh bắt trên biển được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội);
– Các hoạt động dịch vụ có liên quan đến môn thể thao câu cá hoặc câu cá giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);
– Đan, sửa lưới được phân vào nhóm 13240 (Sản xuất các loại dây bện và lưới); Sửa chữa tàu thuyền đánh cá được phân vào nhóm 33150 (Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác). dịch vụ thành lập công ty tnhh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status