Khai thác thuỷ sản

03: KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
031: Khai thác thuỷ sản
0311 – 03110: Khai thác thuỷ sản biển
Nhóm này gồm:
– Đánh bắt cá; giấy phép kinh doanh
– Đánh bắt các loại giáp xác và động vật thân mềm dưới biển;
– Đánh bắt cá voi;
– Đánh bắt các động vật sống dưới biển như: rùa, nhím biển…
– Thu nhặt các loại sinh vật biển dùng làm nguyên liệu như: ngọc trai tự nhiên, hải miên, yến sào, san hô và tảo;
– Bảo quản thuỷ sản ngay trên tàu đánh cá.
Loại trừ:
– Đánh bắt thú biển (trừ cá voi) như hà mã, hải cẩu được phân ở nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan);
– Chế biến thuỷ sản trên các tàu hoặc nhà máy chế biến được phân vào nhóm 1020 (Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản);
– Cho thuê tàu chở hàng trên biển kèm theo người lái (như tàu chở cá, tôm…) được phân vào nhóm 50121 (Vận tải hàng hoá ven biển ); đăng ký giấy phép kinh doanh
– Hoạt động thanh tra kiểm tra và bảo vệ đội tàu đánh bắt trên biển được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội);
– Các hoạt động dịch vụ có liên quan đến môn thể thao câu cá hoặc câu cá giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác);
– Đan, sửa lưới được phân vào nhóm 13240 (Sản xuất các loại dây bện và lưới); Sửa chữa tàu thuyền đánh cá được phân vào nhóm 33150 (Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác). dịch vụ thành lập công ty tnhh

Chia sẽ lên:
error

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CÔNG TY BĂNG TẢI VIỆT THỐNG

Back to top
DMCA.com Protection Status