Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Nhóm này gồm:
Nuôi trồng các loại thuỷ sản ở vùng nước biển tính từ đường mép nước biển triều kiệt trung bình trong nhiều năm trở ra. Các loại thuỷ sản nuôi trồng ở biển như:
– Nuôi cá các loại: cá mú, cá hồi,…
– Nuôi tôm các loại: nuôi tôm hùm, tôm càng xanh,… dịch vụ thành lập công ty tại long an
– Nuôi các loại thuỷ sản hai mảnh (con hàu, vẹm,…);
– Nuôi trồng các loại rong biển, tảo biển, rau câu,…
– Nuôi các loại thuỷ sản dùng làm vật liệu để sản xuất đồ trang sức như trai ngọc,…
– Nuôi các loại động vật, thực vật thân mềm khác;
– Nuôi trồng thuỷ sản trong bể nước mặn hoặc trong các hồ chứa nước mặn;
– Nuôi giun biển.
Loại trừ: Nuôi ba ba, ếch, cá sấu phân vào nhóm 03222 (Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt).
0322: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
03221: Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ
Nhóm này gồm: Nuôi trồng các loại cá, tôm và thuỷ sản khác ở khu vực nước lợ là nơi môi trường nước dao động giữa nước mặn và nước ngọt do những biến đổi của thuỷ triều và có nồng độ muối trung bình lớn hơn 10/00. dịch vụ thành lập công ty tnhh mtv
03222: Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
Nhóm này gồm:
Nuôi trồng các loại thuỷ sản ở khu vực nước ngọt như ao, hồ, đập, sông,suối, ruộng….sâu trong đất liền như:
– Nuôi trồng cá, tôm, thuỷ sản khác;
– Nuôi ba ba, ếch, cá sấu, nuôi ốc, cá cảnh. dịch vụ thành lập doanh nghiệp
0323 – 03230: Sản xuất giống thuỷ sản
Nhóm này gồm: Ươm giống thuỷ sản nước mặn, nước lợ, nước ngọt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top DMCA.com Protection Status