Quy định mới kiểm toán tại Việt Nam

Quạt công nghiệp Việt Thống thu thập các nguồn thông tin từ nước ngoài, các tạp chí uy tín phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, giúp các đọc giả có cái nhìn rộng hơn về nền kinh tế Việt Nam qua con mắt của các chuyên gia nước ngoài.

Thông  tin quạt công nghiệp Việt Thống thu thập được như sau:

Ngày 13 tháng 3 năm 2012, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 17/2012/ND-CP chi tiết và hướng dẫn thực hiện các quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm toán độc lập.

Nghị định này quy định điều kiện chi tiết liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán tại Việt Nam.

Quy định mới kiểm toán tại Việt Nam

Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Vốn pháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được 3 tỷ đồng Việt Nam (US $ 143,000), kể từ ngày 01 tháng một năm 2015, vốn pháp định là 5 tỷ đồng Việt Nam (US $ 238.000). Trong quá trình hoạt động của nó, công ty trách nhiệm hữu hạn phải giữ vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán phải có ít nhất là hai đối tác hạn chế kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề kiểm toán của mình trong công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty. Không được phép kiểm toán viên hành nghề phải là thành viên của hai hay nhiều công ty kiểm toán cùng một lúc.
Công ty kiểm toán nước ngoài yêu cầu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán chi nhánh tại Việt Nam phải có vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán của ít nhất là US $ 500.000 vào cuối năm tài chính gần nhất với thời yêu cầu. Trong quá trình hoạt động của nó, công ty kiểm toán nước ngoài phải giữ vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán và vốn được cấp của chi nhánh tại Việt Nam không ít hơn vốn đó.

Vốn được cấp của chi nhánh của công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thấp hơn vốn pháp định áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đã đề cập ở trên.

Chia sẽ lên:
error

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CÔNG TY BĂNG TẢI VIỆT THỐNG

Back to top
DMCA.com Protection Status