Thiết lập một Công ty tại Việt Nam

Quạt công nghiệp Việt Thống thu thập các nguồn thông tin từ nước ngoài, các tạp chí uy tín phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, giúp các đọc giả có cái nhìn rộng hơn về nền kinh tế Việt Nam qua con mắt của các chuyên gia nước ngoài.
Thông  tin quạt công nghiệp Việt Thống thu thập được như sau:

Bước đầu tiên trong việc thiết lập một doanh nghiệp tại Việt Nam là thu được Giấy chứng nhận đầu tư (IC), còn được gọi là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khoảng thời gian cần thiết để có được một vi mạch thay đổi ngành công nghiệp và thực thể loại, như những xác định việc đăng ký và đánh giá cần thiết:

Company_01_w700

Đối với các dự án có yêu cầu đăng ký, IC phát hành mất khoảng 15 ngày làm việc.
Đối với các dự án thuộc diện thẩm định, IC phát hành thời gian là khả năng thay đổi. Các dự án mà không cần sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ có 20 đến 25 ngày làm việc, trong khi các dự án mà cần sự chấp thuận như vậy mất khoảng 37 ngày làm việc.
Trong lưu ý ứng dụng IC, quá trình mà theo quy định của pháp luật Việt Nam, tất cả các tài liệu do chính phủ nước ngoài và các tổ chức cần phải được công chứng hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền. Khi IC đã được phát hành, các bước bổ sung phải được thực hiện để hoàn thành các thủ tục và bắt đầu hoạt động kinh doanh, bao gồm:

Khắc dấu;
Đăng ký mã số thuế (trong thời hạn mười ngày làm việc của đợt phát hành của IC);
Mở tài khoản ngân hàng;
Đăng ký lao động;
Giấy phép kinh doanh nộp thuế;
Vốn điều lệ đóng góp;
Công bố công khai thành lập công ty.
* Vốn điều lệ là số tiền mà các cổ đông đóng góp trong một thời hạn quy định, như đã nêu trong các bài viết công ty liên kết.

Vốn điều lệ có thể được sử dụng để làm vốn hoạt động của công ty. Nó có thể cấu thành 100% tổng vốn đầu tư của công ty, hoặc được kết hợp với vốn vay để tạo thành vốn tổng vốn đầu tư của công ty. Cả hai vốn điều lệ và tổng vốn đầu tư (bao gồm cả các khoản vay của cổ đông hoặc tài chính của bên thứ ba), cùng với các điều lệ của công ty phải được đăng ký với cơ quan cấp Giấy phép của Việt Nam. Nhà đầu tư không thể tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ mà không có sự chấp thuận trước của cơ quan cấp phép địa phương.

Lịch trình đóng góp vốn được quy định trong các FIE điều lệ (điều của hiệp hội), hợp đồng liên doanh và / hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh, ngoài giấy chứng nhận đầu tư của FIE. Thành viên và chủ sở hữu của LLCs phải góp vốn điều lệ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được cấp IC.

Để chuyển vốn vào Việt Nam, sau khi thiết lập các FIE, các nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản ngân hàng vốn tại một ngân hàng được cấp phép hợp pháp. Một tài khoản ngân hàng vốn là một mục đích đặc biệt tài khoản ngoại tệ được thiết kế để cho phép theo dõi sự chuyển động của vốn chảy vào và ra khỏi đất nước. Tài khoản này cũng cho phép tiền được chuyển vào tài khoản hiện hành để thực hiện các khoản thanh toán và giao dịch trong nước hiện hành khác.

Phần của bài viết này được lấy từ hướng dẫn của châu Á Tóm lược của Điều này 32-page chạm báo cáo mới trên tất cả mọi thứ bạn cần biết về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam “Giới thiệu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.”, Và bây giờ đã có sẵn như là một tải về PDF miễn phí trên Châu Á Tóm lược sách!

Chia sẽ lên:
error

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CÔNG TY BĂNG TẢI VIỆT THỐNG

Back to top
DMCA.com Protection Status