Thiết lập một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Quạt công nghiệp Việt Thống thu thập các nguồn thông tin từ nước ngoài, các tạp chí uy tín phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, giúp các đọc giả có cái nhìn rộng hơn về nền kinh tế Việt Nam qua con mắt của các chuyên gia nước ngoài.

Thông  tin quạt công nghiệp Việt Thống thu thập được như sau:

Bằng cách liên tục phát hành các chính sách thuận lợi và ưu đãi nhằm thu hút dòng vốn, và quyết định để giảm mức độ của đất nước thu nhập thuế của công ty từ 01 Tháng 1 2014, nó là rõ ràng rằng Chính phủ Việt Nam là ý định tham gia một cách tiếp cận chủ động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do đó, các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến lợi dụng thân thiện với môi trường đầu tư của đất nước cần phải nhận thức được gia nhập thị trường của các cấu trúc khác nhau có sẵn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Có hai loại chính của xe cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: 100% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kẻ thù) và các doanh nghiệp liên doanh (JVEs).

100% kẻ thù có thể được thành lập bởi một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài, dưới hình thức hoặc là một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoặc một công ty cổ phần (JSC). JVEs có thể được thành lập như là một LLC, công ty cổ phần, hợp danh, lợi nhuận và rủi ro trong một JVE được phân phối giữa các bên trong tương ứng với tỷ lệ góp vốn điều lệ. Các tùy chọn khác cho việc thiết lập một sự hiện diện thương mại tại Việt Nam bao gồm các văn phòng đại diện và văn phòng chi nhánh, nhưng đây không phải là pháp nhân.

Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về các yêu cầu thành lập, mục đích chung, cũng như những ưu và nhược điểm của các phương tiện đầu tư nước ngoài sau đây:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Công ty cổ phần
  • Công ty hợp danh
  • Văn phòng đại diện
  • Văn phòng chi nhánh
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
  • Cụ thể có thẩm quyền các dự án

Công ty trách nhiệm hữu hạn
100 kẻ thù% và JVEs có thể được thành lập như là công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong một LLC, các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty đến mức độ đóng góp vốn đã đổ vào công ty.

Thường là không có yêu cầu về vốn tối thiểu đối với các nhà đầu tư nước ngoài có ý định thiết lập một LLC tại Việt Nam, mặc dù cơ quan có thẩm quyền sẽ mong đợi các nhà đầu tư cam kết một số tiền hợp lý vốn điều lệ theo quy mô và phạm vi kinh doanh của dự án.

Một LLC có thể bao gồm một thành viên hoặc nhiều thành viên, nhưng tổng số thành viên không thể vượt quá 50. Nhà đầu tư có thể là các doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Một LLC không thể phát hành cổ phiếu.

Công ty cổ phần
kẻ thù của mình và JVEs cũng có thể được thành lập như công ty cổ phần. Một công ty cổ phần có thể phát hành chứng khoán và trái phiếu, do đó, nhà đầu tư thường sẽ chọn hình thức này nếu họ có kế hoạch đi công cộng trong tương lai.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần bao gồm cổ phiếu thuộc cổ đông sáng lập tương ứng với tỷ lệ vốn mà họ đã đăng ký. Không có yêu cầu tối thiểu đối với vốn điều lệ của các nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty Cổ phần A được yêu cầu phải có ít nhất ba cổ đông. Không có giới hạn về số lượng tối đa của các cổ đông, cũng không tự nhiên của họ – họ có thể là cá nhân hoặc tổ chức, người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

Một công ty hợp danh công ty hợp danh là một pháp nhân được thành lập ít nhất hai cá nhân thành viên hợp danh và các đồng chủ sở hữu của doanh nghiệp là những người. Họ là các đối tác nói chung và chịu trách nhiệm cho tất cả các nghĩa vụ của quan hệ đối tác không có giới hạn.

Ngoài ra, một công ty đối tác có thể bao gồm các thành viên trách nhiệm hữu hạn (cá nhân, tổ chức) chỉ đóng góp một phần vốn và có trách nhiệm hữu hạn và các quyền trong hoạt động của công ty.

Văn phòng đại diện
Ngược lại với các công ty liên doanh và 100% kẻ thù, văn phòng đại diện (VPĐD) bị cấm tiến hành bất kỳ hoạt động tạo ra doanh thu. Thay vào đó, VPĐD được phép tiến hành nghiên cứu thị trường, phục vụ như là một liên lạc với một công ty mẹ ở nước ngoài và / hoặc nhiệm vụ hỗ trợ khác như bảo đảm kiểm soát chất lượng, hoạt động như một phòng trưng bày sản phẩm và giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hợp đồng của công ty mẹ . Không giống như ở một số nước châu Á khác, VPĐD tại Việt Nam được phép thuê nhân viên trực tiếp.

Văn phòng chi nhánh
văn phòng Chi nhánh là công ty con của công ty mẹ và không cấu thành một thực thể pháp lý riêng biệt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Không giống như RO, một văn phòng chi nhánh được quyền kinh doanh tại Việt Nam, mặc dù pháp luật cấm thực hiện các hoạt động thương mại khác hơn so với những quy định trong giấy phép kinh doanh của công ty mẹ. Nếu một chi nhánh kinh doanh trong một lĩnh vực có điều kiện, nó chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Để thành lập chi nhánh, công ty mẹ phải có đã tiến hành kinh doanh trong nước của nó ít nhất là năm năm.

Thay thế các cấu trúc

Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa nhiều bên, thường là giữa nhà đầu tư nước ngoài và một công ty địa phương hoặc chính phủ với mục tiêu cùng nhau tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở phân bổ lẫn nhau về trách nhiệm và chia sẻ lợi nhuận hoặc lỗ mà không có tạo ra hoặc tạo thành một thực thể pháp lý tại Việt Nam. Hình thức này của doanh nghiệp là một phương tiện tài chính tư nhân mà không cần chuyển giao kiểm soát quản lý cho một đối tác nước ngoài.

Các dự án cụ thể được ủy quyền
xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, xây dựng – chuyển giao – kinh doanh hợp đồng và hợp đồng xây dựng-chuyển giao các dự án cụ thể được thực hiện bởi các nhà đầu tư nước ngoài và cơ quan có thẩm quyền của chính phủ.

Những chiếc xe này đầu tư bổ sung đã được giới thiệu tại Việt Nam để thu hút vốn quốc tế vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Lĩnh vực kinh doanh có thể nằm trong khoảng từ giao thông, sản xuất điện, kinh doanh hoặc một số các ngành bị hạn chế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Sự khác biệt giữa các loại hợp đồng là ở điểm nào tiêu đề của dự án được chuyển giao cho chính phủ, cụ thể là sau khi nhà đầu tư bắt đầu dự án, trước khi nhà đầu tư bắt đầu hoạt động trong một dự án, hoặc ngay sau khi hoàn thành một dự án.

Chia sẽ lên:
error

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CÔNG TY BĂNG TẢI VIỆT THỐNG

Back to top
DMCA.com Protection Status