Tổ chức tín dụng tại Việt Nam Cung cấp các khoản vay ngoại tệ

Quạt công nghiệp Việt Thống thu thập các nguồn thông tin từ nước ngoài, các tạp chí uy tín phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, giúp các đọc giả có cái nhìn rộng hơn về nền kinh tế Việt Nam qua con mắt của các chuyên gia nước ngoài.
Thông  tin quạt công nghiệp Việt Thống thu thập được như sau:

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Nguyễn Đình Cung cho rằng vai trò của Nhà nước phải phù hợp với các yêu cầu của thị trường, khu vực doanh nghiệp, cộng với các bên liên quan khác. Bằng cách này, Nhà nướcsẽ không chỉ xây dựng các thể chế và chính sách, nhưng cũng có thể giúp thị trường làm việc hiệu quả hơn – mở đường cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Mục tiêu chính là để tái phân bổ nguồn lực hiệu quả trong suốt toàn bộ nền kinh tế để đạt được một cơ cấu kinh tế cho phép tăng trưởng cao hơn, cạnh tranh hơn, và mức độ cao hơn về tính bền vững.

Theo kế hoạch này, Quyết định số 857/QD đã được ban hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo biện pháp này, các tổ chứctín dụng (bao gồm cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài) bây giờ có thể cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng ở trong nước.

Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối và có thể làm chocác khoản vay ngắn hạn bằng ngoại tệ để cư trú khách hàng để sửdụng trong kinh doanh và hoạt động xuất khẩu. Khách hàng vay phải chứng minh rằng họ có thể để thực hiện hoàn trả từ nguồn doanh thu ngoại tệ. Sau đó, tổ chức tín dụng phải đánh giá và đảm bảo kế hoạch sản xuất có tính khả thi và khách hàng vay có đủ điều kiện vay vốn theo yêu cầu của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu tất cả người vay cư trú để bán các khoản vay từ các tổ chức nước ngoài cho các ngân hàngtrong nước ở mức giá ngoại hối tại chỗ, ​​trừ khi đi vay đó được phép theo quy định của pháp luật để thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ. Quyết định này sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm nay.

Chia sẽ lên:
error

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CÔNG TY BĂNG TẢI VIỆT THỐNG

Back to top
DMCA.com Protection Status