Việt Nam để Tăng Mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5

Quạt công nghiệp Việt Thống thu thập các nguồn thông tin từ nước ngoài, các tạp chí uy tín phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, giúp các đọc giả có cái nhìn rộng hơn về nền kinh tế Việt Nam qua con mắt của các chuyên gia nước ngoài.

Thông  tin quạt công nghiệp Việt Thống thu thập được như sau:

Việt Nam đã chính thức tăng chung mức lương tối thiểu của nó từ VND830, 000 mỗi tháng VND1.05 triệu mỗi tháng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5, theo Nghị định số 31/2012/ND-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012. Nghị định mới này củng cố nội dung của Nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước năm 2012.

 

Tăng Mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5

Mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, cán bộ, công chức, viên chức, các thành viên của lực lượng vũ trang và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị và xã hội, và các đơn vị kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước hoặc nhà nước.

Lương tối thiểu chung này được sử dụng để tính toán mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức của các lực lượng vũ trang, và nhân viên làm việc cho các tổ chức nói trên.

Hơn nữa, mức lương tối thiểu chung được sử dụng để tính toán trợ cấp cho lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 quy định về chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại một thành viên thuộc sở hữu nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2012, trong khi các quy định nêu trong Nghị định này được hưởng từ 01 tháng năm 2012 và bãi bỏ Nghị định số 22/2011/ND-CP ngày 04 Tháng 4 năm 2011.

Chia sẽ lên:
error

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CÔNG TY BĂNG TẢI VIỆT THỐNG

Back to top
DMCA.com Protection Status